...

Backspola Poolfilter

Att underhålla en pool är inte bara en fråga om estetik, det handlar också om funktion och säkerhet. En central del i poolunderhållet är att regelbundet backspola sandfiltret. Men varför är detta steg så viktigt? Låt oss dyka ner i ämnet.

En steg-för-steg guide för att backspola ett sandfilter i din pool för att upprätthålla vattenkvaliteten och förlänga filtrets livslängd.

Total tid: 15 minuter

Förberedelser

Stäng av poolpumpen.
Kontrollera vattennivån i poolen. Den bör vara tillräckligt hög för att tillåta backspolning utan att poolen tappar för mycket vatten.
Hitta avloppsslangen eller det område där vattnet kommer att dräneras ut under backspolningen.

Ställ in Filterventilen

Se till att pumpen är avstängd.
Sätt om filterventilen till ”Backspola” eller ”Backwash”. Detta ändrar vattenflödet så att det går genom filtret i motsatt riktning.

Starta Pumpen

Starta pumpen. Vattnet kommer nu att flöda baklänges genom sandfiltret och ut genom avloppsslangen.
Bevaka siktklart glas eller motsvarande för att se när vattnet blir klart. Detta visar att smutsen har avlägsnats från filtret.

Skölj Filtret

Stäng av pumpen igen.
Ställ in filterventilen på ”Skölj” eller ”Rinse”.
Starta pumpen och låt den gå i 1-2 minuter. Detta hjälper till att stabilisera sanden i filtret efter backspolningen.

Återgå till Normalt Filterläge

Stäng av pumpen.
Ställ in filterventilen tillbaka till ”Filter” eller normalt läge.
Starta pumpen. Systemet återgår nu till normal filtrering.

Kontrollera Vattennivån

Efter backspolningen kan det vara nödvändigt att fylla på med vatten i poolen för att ersätta det som har förlorats.

Viktiga Anledningar till Backspolning

  1. Förbättrad Vattenkvalitet: Orenheter som löv, smuts, och alger samlas i filtret. Utan regelbunden backspolning kan dessa föroreningar återcirkuleras i poolen, vilket försämrar vattenkvaliteten.
  2. Effektivitetsbevarande: Ett igensatt filter kräver att pumpen arbetar hårdare, vilket ökar energiförbrukningen och slitage på utrustningen. Genom att backspola filtret bibehåller du dess effektivitet och förlänger livslängden på din poolutrustning.
  3. Förebyggande av Algtillväxt: Alger trivs i miljöer med dålig cirkulation och filtrering. Regelbunden backspolning ser till att filtret inte blir en grogrund för algblomning.
  4. Klarare Vatten: Ett rent filter är avgörande för att ha kristallklart vatten i din pool. Backspolning hjälper till att eliminera grumliga partiklar och ger en inbjudande pool.

Vad är Backspolning?

Backspolning är processen där man rengör poolens sandfilter genom att skicka vatten baklänges genom filtret för att skölja ut smuts och skräp. Detta är nödvändigt eftersom filtret kontinuerligt fångar upp föroreningar från poolvattnet, vilket med tiden kan leda till blockeringar och minskad effektivitet.

Backspolning av ett poolfilter är en viktig underhållsåtgärd som utförs för att rensa filtret från smuts och skräp som det har samlat på sig under sin normala drift. Här är några huvudsakliga anledningar till varför man backspolar ett filter:

  1. Rengöring av Filtret: Med tiden samlar filtret på sig olika typer av föroreningar som smuts, löv, insekter, och alger. Dessa föroreningar kan täppa till filtret och göra det mindre effektivt. Backspolning rengör filtret genom att skicka vatten baklänges genom det, vilket avlägsnar dessa ansamlingar.
  2. Upprätthålla Effektiv Vattenfiltrering: När ett filter blir igensatt, minskar dess förmåga att effektivt rena vattnet. Det kan leda till att vattnet blir grumligt och mindre inbjudande, och i värsta fall kan det skapa en miljö som är gynnsam för tillväxt av alger och bakterier.
  3. Skydda Poolutrustningen: Ett igensatt filter tvingar poolpumpen att arbeta hårdare för att cirkulera vattnet, vilket kan leda till förslitning och i vissa fall till och med skada på pumpen. Regelbunden backspolning hjälper till att minska belastningen på pumpen och andra poolkomponenter.
  4. Förbättra Vattenkvaliteten: Genom att regelbundet rengöra filtret säkerställs det att poolvattnet hålls klart och rent. Det bidrar till en mer hälsosam och behaglig simupplevelse och minskar behovet av kemikalier för att hålla vattnet rent.

Kredit till pooly.se – Pool, spabad & tillbehör

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

användarnamn *
Email *
Lösenord *